Šole v naravi

V šolskem letu 2016/17 bomo organizirali naslednje aktivnosti (šola v naravi, CŠOD, projekti, tečaji):

 

Kraj

Termin

Razred

 

CŠOD Medved (Medvedje Brdo, Rovte)

10.-12.10.2016

PP 2, PP 3
Vodja: Helena Zupančič

Prošnja za subvencijo

CŠOD Cerkno (letna šola v naravi)

8.5. – 12.5. 2017

5. in 6. razred
Vodja: Nataša Trampuš

Prošnja za subvencijo

PRVI KORAKI V SAMOSTOJNOST (KMETIJA)

Junij 2017 (1 nočitev)

PP1 in 1. in 2.  razred

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

preko SVIZa se najamejo apartmaji

2 nočitvi

PP 4, PP 5, PP 6

(vsi polnoletni in samostojni)

JADRANJE ZA JUTRI

maj 2017

NIS, PP – 6 učencev
Vodja: Tone Krek

Glede osnovne organizacije in finančne sheme bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih. O vsebini bodo obveščeni naknadno.

Starši za pomoč pri financiranju lahko zaprosijo na dva načina:

  1. Subvencioniranje s strani MIZŠ – zgoraj so priloženi obrazci za subvencijo. Kriteriji za dodelitev subvencije so enaki kot pri šolski prehrani.
  2. Pomoč iz šolskega sklada – priložen obrazec.