Skoči na glavno vsebino

V namen obeleženja obletnice pripravljamo naslednje dogodke:

  • Izdelavo nove grafične podobe šole – že narejeno.
  • Razstavo izdelkov učencev v Groharjevi galeriji na Mestnem trgu v Škofji Loki v maju in juniju 2015 – že izpeljano.
  • Okroglo mizo z naslovom »Vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg dela«, ki se bo odvijala v četrtek, 19. 11. 2015, ob 16.30 uri, v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.
  • Osrednjo prireditev, ki bo potekala v četrtek, 03. 12. 2015, ob 17. uri, v telovadnici šole. Program pripravljajo strokovni delavci šole in učenci v sodelovanju s kulturniki iz domačega okolja.
  • Dan odprtih vrat za strokovne delavce v mesecu marcu 2016.
  • Obeležje 70-letnice v okviru DEKD (Dnevi evropske kulturne dediščine) na temo praznovanje od 21. do 30. septembra 2015 – že izpeljano.

Decembra 2015 bo minilo 70 let od ustanovitve OŠ Jela Janežiča, zato je v tem šolskem letu veliko dejavnosti posvečenih obeležju tega jubileja. Šola je v ta namen dobila novo grafično podobo, na njej je deklica, ki stopa iz okvira in simbolizira odprtost v okolje, saj je prav izpolnjeno bivanje učencev v svojem okolju eden glavnih ciljev. Tudi s sloganom za to priložnost “Na krilih prijateljstva do svoje sreče” želimo izpostaviti, da sreča posameznika ni odvisna zgolj od njega samega, temveč se oblikuje v sodelovanju z ljudmi, ki ga obdajajo. Šola za uspešno delovanje in napredek nujno potrebuje zunanjo, širšo podporo, saj učenci potrebujejo pomoč pri vzpostavljanju potrebnih socialnih mrež. Zgodbe učencev OŠ Jela Janežiča so tako različne kot je sploh lahko raznolik otroški svet, ki se gradi z vsakim novim dnem ustvarjanja  in dela. Ob tem pa najprej potrebujejo varno zavetje gnezda za zalet/vzlet v širni svet, kar lepo ponazarjajo ptiči, simbol svobode v letu, a tudi simbol sodelovanja v jati in skrbi drug za drugega.

V mesecu maju in juniju smo pripravili razstavo v Groharjevi galeriji v Škofji Loki, ker smo želeli, da javnost učence prepoznava po delu in ustvarjalnosti. Poleg tega so učenci z izdelki obiskovalcem galerije želeli pokazati, da se z učenjem in skrbnim delom in da veliko doseči.

Ob obletnici bomo veliko pozornosti namenili profesionalnemu usposabljanju, delovni praksi  in skrbi za kasnejšo zaposlitev. Ob tej priložnosti bi širšo javnost radi na nekoliko drugačen način seznanjali o umeščenosti naše šole v lokalni in regijski prostor. Zamislili smo si okroglo mizo na temo zaposlovanja in v ospredje postavili učenje in usposabljanje otrok, mladostnikov in mladih odraslih z motnjami v duševnem razvoju za nadaljnje izobraževanje, delo in zaposlitev. K besedi bomo povabili delodajalce, ki naše absolvente uspešno zaposlujejo ali jih sprejemajo na delovno prakso. Z udeleženci okrogle mize bodo delili svoje izkušnje z našimi učenci, zato želimo privabiti tudi potencialne nove delodajalce. Cilj okrogle mize je ozaveščati javnost o dejstvu, da so osebe s posebnimi potrebami med nami in da jih moramo vsi na vseh nivojih vključevati v svoje življenje, predvsem pa v učenje, delo in zaposlitev. V uvodu bodo premierno predstavljeni podatki o zaposlovanju naših učencev v obdobju od 1994 do 1999 in od 2005 do 2015 ter prispevek šole k opremljanju učencev za njihovo kasnejšo zaposlitev. Prikazano bo, kako se učenci za delovni proces usposabljajo.

3. 12. 2015 bo osrednja prireditev v telovadnici šole, kjer se bodo učenci predstavili v živo. Podrobneje bodo predstavljene vsebine, ki so krojile vsakdanjik učencev in učiteljev zadnjih 10 let.

V mesecu marcu pripravljamo dan odprtih vrat šole, kjer se bodo obiskovalci poleg tega, da bodo spoznavali šolo, lahko udeležili predavanja o govornem razvoju otroka. Strateški cilj ustanove je preoblikovanje šole v strokovni center za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki ga naša regija potrebuje. Obstoj strokovnega centra je pomemben kazalec razvoja regije za OPP. Javni zavodi za vzgojo in izobraževanje so namreč lahko ustanovljeni ne le za javne osnovnošolske programe, ki jih že izvajamo, temveč tudi za izvajanje različnih strokovnih nalog, opredeljenih z 20. členom ZUOPP-1 (2011, 2012), kot so mobilna služba, razvoj pripomočkov, diagnostičnih instrumentov, ip.  Zato smo v zadnjih letih veliko truda namenili širjenju mre in razvoju mobilne specialne pedagoške službe. Na dnevu odprtih vrat bo potekala predstavitev dela mobilne dodatne strokovne pomoči. Strokovne delavke bodo predstavile avtorske pripomočke, ki so jih izdelale za potrebe dela z učenci, predstavljen bo njihov namen in uporaba, pri tem bodo sodelovali učenci. Pripravile bodo učne liste, ki jih bodo lahko obiskovalci vzeli s seboj.

Sestavni del naše 70-letnice je tudi praznovanje v okviru DEKD (več o tem si lahko preberete na povezavi), ki je potekalo od 21. do 30. septembra – Dnevi evropske kulturne dediščine 2015, saj je letošnja tema prav “Praznovanje”. Z igro Sinjebradec in plesno popestritvijo smo sodelovali na otvoritvi Dnevov evropske kulturne dediščine, pripravili smo tudi delavnico priprave slavnostnih pogrinjkov, sodelovali smo tudi z razstavo slik učencev na temo praznovanje – izbrali smo si temo, ki lepo povezuje kulturno dediščino, praznovanje in obeležje 70-letnice v decembru, namreč miklavževanje in koledovanje.

mag. Marjeta Šmid, ravnateljica OŠ Jela Janežiča

(Skupno 65 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost