Zaposleni

Podatki za šolsko leto 2019/2020

Vodstvo:

ravnateljica:
mag. Marjeta Šmid                                      marjeta.smid@os-jela-janezica.si
pomočnica ravnateljice:
Andreja Rihtaršič Mladenović              andreja.rihtarsic@os-jela-janezica.si

 Zaposleni:

Priimek in ime elektronski naslov Razporeditev Strokovni aktiv
Bastarda Božič Urša, prof. def.  ursa.bastarda@os-jela-janezica.si PP2B PP NS
Benedičič Maja  maja.benedicic@os-jela-janezica.si OPB
Benedičič Neža  neza.benedicic@os-jela-janezica.si predmetni učitelji, PP VS
Bernik Meta, prof. logo. in surdo.  meta.bernik@os-jela-janezica.si logopedinja, DSP OŠ Ivana Tavčarja, OŠ Poljane, Vrtec Agata Poljane, Vrtec Zala Gorenja vas NIS  NS
Bizjak Ajda, dipl. del. ter.  ajda.bizjak@os-jela-janezica.si PP6B OPB
Bončina Polona, mag. prof. glas. ped  polona.boncina@os-jela-janezica.si GUM, GVZ predmetni učitelji, PP NS
Brenkuš Urša, prof. biol. in gosp.  ursa.brenkus@os-jela-janezica.si GOS, DVZ, IV predmetni učitelji, NIS 3. triletje
Demšar Natalija, univ. dipl. geog.  natalija.demsar@os-jela-janezica.si PP4
Dobnikar Milena, spec. ped. PP5 PP VS
Jeras Jana, mag. prof. inkluz. ped.  jana.jeras@os-jela-janezica.si OPB OPB
Draksler Ana, mag. prof. spec. in reh. ped.  ana.draksler@os-jela-janezica.si 5. r. NIS NIS 2. triletje
Ferlinc Brezovar Irena, prof. def.  irena.ferlinc@os-jela-janezica.si 7. B NIS NIS 2-triletje
Fras Dajana, prof. spec. in reh. ped.  dajana.fras@os-jela-janezica.si 7. r. NIS NIS 2-triletje
Furjan Nataša, univ. dipl. ped. in prof. špan.  natasa.furjan@os-jela-janezica.si DSP OŠ Cvetka Golarja, Vrtec Sončni žarek DSP
mag. Gorše Andreja, prof. def.  andreja.gorse@os-jela-janezica.si 4.r NIS NIS 1. triletje
Hafnar Ana, prof. spec. in reh. ped.  ana.hafnar@os-jela-janezica.si DSP Antonov vrtec Železniki, Vrtec Škofja Loka DSP, OPB
Jekovec Andraž, prof. šp. vzg.  andraz.jekovec@os-jela-janezica.si ŠPO, GŠV, ŠR predmetni učitelji
Kejžar Vida, predm. učit. lik. vzg. in zgod.  vida.kejzar@os-jela-janezica.si LUM, KRZ predmetni učitelji, NIS 2-triletje
Klemenčič Tonka, prof. def.  tonka.klemencic@os-jela-janezica.si PP1A PP NS
Klobučar Tadeja, prof. spec. in reh. ped.  tadeja.klobucar@os-jela-janezica.si SLJ, RAS, ŠPO NIS 1. triletje
Koblar Mateja, prof. spec. in reh. ped.  mateja.koblar@os-jela-janezica.si 1. r. NIS NIS 1. triletje
Kojzek Damjan, prof. def.  damjan.kojzek@os-jela-janezica.si 8. B NIS NIS 3. triletje
Kos Maja, univ. dipl. ped  maja.kos@os-jela-janezica.si DSP OŠ Simona Jenka, OŠ Loka – mesto, Vrtec Škofja Loka DSP
Košmelj Nika, prof. spec. in reh. ped.  nika.kosmelj@os-jela-janezica.si PP1B NIS 2. triletje
Kovič Maja, mag. prof. spec. in reh. ped.  maja.kovic@os-jela-janezica.si DSP OŠ Cvetka Golarja
Kožuh Anja, prof. spec. in reh. ped.  anja.kozuh@os-jela-janezica.si 8. r. NIS NIS 3. triletje
Krašovec Urša, mag. prof. biol. in kem.  ursa.krasovec@os-jela-janezica.si PP6A PP VS
Lavrinec Mateja, univ. dipl. ped.  mateja.lavrinec@os-jela-janezica.si DVZ, RAS, GŠV predmetni učitelji, NIS 3. triletje
Marenk Marija, prof. def.  marija.marenk@os-jela-janezica.si DSP OŠ Medvode DSP
Marussig Jurij, mag. prog. inkluz. ped.  jurij.marussig@os-jela-janezica.si TIT, DVZ, DZT predmetni učitelji, PP VS
More Vesna, prof. def.  vesna.more@os-jela-janezica.si PP3 PP NS
Mrak Andreja, prof. spec. in reh. ped.  andreja.mrak@os-jela-janezica.si DSP OŠ Ivana Groharja DSP
Podviz Gregor, univ. dipl. inž. rač. in inf.  gregor.podviz@os-jela-janezica.si računalnikar
Prašnikar Irena, univ. dipl. soc. kul. in univ. dipl. ped.  irena.prasnikar@os-jela-janezica.si SCPI NIS VS
Radivoj Jasmina  jasmina.radivoj@os-jela-janezica.si predmetni učitelji, PP VS
Rakovec Anja  anja.rakovec@os-jela-janezica.si DSP OŠ Loka – mesto
mag. Rebolj Barbara, univ. dipl. bibl. in prof. slov.  barbara.rebolj@os-jela-janezica.si knjižničarka, OPB, NIS predmetni učitelji, NIS 3. triletje
Salihović Omejec Petra, univ. dipl. ped.  petra.s.omejec@os-jela-janezica.si svetovalna služba
Stele Irena  irena.stele@os-jela-janezica.si PP2A PP NS
Šturm Ada, univ. dipl. soc. ped.  ada.sturm@os-jela-janezica.si svetovalna služba
Tomšič Tanja, prof. spec. in reh. ped., surdo-logo  tanja.tomsic@os-jela-janezica.si logoped, DSP Vrtec Škofja Loka
Trampuš Šeruga Nataša, prof. šp. vzg.  natasa.trampus@os-jela-janezica.si ŠPO, ŠZZ predmetni učitelji, NIS 1. triletje
Valentinčič Petra, prof. def.  petra.valentincic@os-jela-janezica.si 3. r. NIS NIS 1. triletje
Volčjak Diana  diana.volcjak@os-jela-janezica.si NIS 3. triletje
Zgaga Manca, univ. dipl. ped.  manca.zgaga@os-jela-janezica.si DSP OŠ Simona Jenka, OŠ Pirniče DSP
Zupančič Helena, prof. def.  helena.zupancic@os-jela-janezica.si 6. A NIS NIS 2-triletje
Bogataj Nina varuhinja
Cankar Tina spremljevalka
Jesenovec Tanja varuhinja
Močnik Mojca, prof. fil. in teol. varuhinja  OPB
Orešnik Nataša varuhinja
Štibilj Sabina varuhinja
Šubic Mirjana varuhinja
Krvina Marjeta, dipl. upr. org.  marjeta.krvina@os-jela-janezica.si poslovna sekretarka
Marc Marjeta  marjeta.marc@os-jela-janezica.si administrator
Jedrejčič Branko  branko.jedrejcic@os-jela-janezica.si hišnik
Kos Marica čistilka
Milaković Milka čistilka
Mizić Rahima čistilka
Rihtaršič Mladenović Andreja, prof. def. andreja.rihtarsic@os-jela-janezica.si pomočnica ravnateljice, OPB
mag. Šmid Marjeta, prof. def. marjeta.smid@os-jela-janezica.si ravnateljica

(Skupno 7.049 obiskov, današnjih obiskov 6)
Dostopnost