Šolska prehrana in jedilnik

Datum Malica v šoli Kosilo Malica v dislociranih enotah

Ponedeljek,

03. 10. 2022

Čokoladno lešnikov namaz, bio pirin mešan kruh, šipkov čaj z limono, nektarina Puranji paprikaš, njoki, zelena solata z radičem Sirni namaz, suhe slive, polbel kruh, čaj, sadje

Torek,

04. 10. 2022

Koruzni kosmiči, domač sadni jogurt, banana Čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir, zelena solata s paradižnikom Polnozrnata žemlja, poli salama, list solate, napitek, sadje

Sreda,

05. 10. 2022

Tune v olju, črna rezana žemlja, sadni čaj, redkvica Bograč, kruh, jabolčni zavitek Hrenovka, štručka, gorčica, čaj, sadje

Četrtek,

06. 10. 2022

Kuhan pršut, rezina kumarice, sojin kruh, limonin sirup, belo grozdje svinjski zrezek v naravni omaki, riž z EKO ajdovo kašo, kumare v solati Med, maslo, pisan kruh, čaj, sadje

Petek,

07. 10. 2022

Marmelada, maslo, pol beli kruh, bela kava, jabolko Polnozrnati polžki, tunina omaka, zelje v solati Makova štručka, bela kava, nektarina

 

Datum Malica v šoli Kosilo Malica v dislociranih enotah

Ponedeljek,

10. 10. 2022

     

Torek,

11. 10. 2022

     

Sreda,

12. 10. 2022

     

Četrtek,

13. 10. 2022

     

Petek,

14. 10. 2022

     

 

ŠOLSKA PREHRANA

 

Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo Zakon o šolski prehrani (Ur.l. RS, št. 3/2013) in Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Jela Janežiča.

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šola za vse učence obvezno organizira malico, učenci se v šoli lahko prijavijo tudi na kosilo. Cena prehrane za šolsko leto 2022/23: malica stane 0,90 EUR in kosilo stane 2,99 EUR za mlajše učence in 3,20 EUR za starejše učence. Plačilo je po položnici.

MALICA poteka v učilnicah od 9.10 do 9.40. V šoli gresta malico iskat dežurna učenca v OŠ Ivana Groharja, jo razdelita ter ob koncu odmora odneseta posodo. Na dislocirane enote gasilskega doma, Sožitja, Kapucinskega samostana in Zavoda za šport malico dostavijo iz Sloresta. 

KOSILO: Večina učencev kosi v prisotnosti strokovnega delavca v jedilnici Sloresta. Ta je zadolžen tudi za spremstvo do jedilnice. Kosilo za mlajše skupine na dislociranih enotah gasilskega doma in kapucinskega samostana poteka na lokacijah, ter za učence s težko in težjo motnjo v šolo, kosilo je razdeljeno v razredu. Kosilo traja od 12.15 do 13.15. 

V skladu z odločbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih financ subvencioniranje šolske prehrane ureja pristojni Center za socialno delo. Glede na Zakon za uravnoteženje javnih financ od 1.9.2012 dalje učencem splošna subvencija za malico ne pripada več avtomatično, temveč se subvencionira samo socialno najbolj ogroženim. Vse subvencioniranje šolske prehrane ureja center za socialno delo.

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom. Prijava se vloži na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite tudi v šoli, in se hrani do konca šolskega leta. Šolsko prehrano se lahko kadarkoli prekliče.

Dolžnosti učenca oziroma staršev, ki nastopijo z oddajo prijave:

– spoštovanje pravil šolske prehrane,

– plačevanje prispevkov,

– pravočasno odjavljanje obrokov,

– če se obroka pravočasno ne odjavi, starši kljub subvenciji plačajo polno ceno obroka

– sporočanje sprememb (v roku 30 dni).

ODJAVA MALICE IN KOSILA

Malica in kosilo se lahko odjavita do 7:30 tekočega dne v tajništvo 04 506 14 11 ali v obrazcu Odjava prisotnosti učenca na spletne strani šole.

Učenci, ki so od pouka odsotni zaradi aktivnosti, ki potekajo v imenu šole, so odjavljeni s strani šole (npr. športna, kulturna in druga tekmovanja ter srečanja).

Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena obroka, to velja tudi v primeru subvencionirane šolske prehrane.  

Naročen obrok, ki ni bil prevzet, smiselno razdelimo med ostale učence.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO

Šola med učenci in njihovimi starši v obliki ankete enkrat letno preverja zadovoljstvo s šolsko prehrano.

Še naprej se bomo trudili zagotavljati zdrave, polnovredne in kvalitetne obroke.

 

(Skupno 18.303 obiskov, današnjih obiskov 29)
Dostopnost