Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana in jedilnik

Datum Malica v šoli Kosilo Malica v dislociranih enotah
PONEDELJEK,
15. 4. 2024
REZINE SIRA,

ČRNA REZANA BOMBETA,

BEZGOV SIRUP,

KUMARICE

PARADIŽNIK JUHA, RIŽOTA S PURANJIM MESOM IN  ZELENJAVO, RDEČA PESA V SOLATI

 

OVSENI KOSMIČI NA MLEKU S CIMETOM, KAKAVOV POSIP, SADJE
TOREK,
16. 4. 2024
MILIJONSKA  JUHA,

ZLATE KROGLICE,

SOJIN KRUH,

MANDARINA

GOVEJA JUHA, MESNI POLPET, NARAVNA OMAKA, PERESNIKI, ZELENA SOLATA S PARADIŽNIKOM ROGLJIČEK Z MARMELADO, MLEKO
SREDA,
17. 4. 2024
MARMELADA,

MASLO,

BIO PIRIN KRUH,

BELA KAVA

PASULJ S PREKAJENIM MESOM, KRUH, GRATINIRANE SKUTNE PALAČINKE SIROVA ŠTRUČKA, ŠUNKA, ČAJ
ČETRTEK,
18. 4. 2024

HOT DOG ŠTRUČKA,

HRENOVKA,

GORČICA,

BEZGOV SIRUP

 

PREŽGANKA Z JAJCEM, GOVEJI GOLAŽ, EKO POLENTA,  RADIČ V SOLATI Z JAČKOM PIŠČANČJA PAŠTETA, SVEŽA PAPRIKA, ČRN KRUH, ČAJ
PETEK,
19. 4. 2024
DROBNJAKOV NAMAZ,

OVSENI KRUH,

SADNI ČAJ,

PARADIŽNIK

KREMNA ZELENJAVNA JUHA, RIBJI FILE V KORUZNI SRAJČKI, TLAČEN KROMPIR, KITAJSKO ZELJE S ČIČERIKO KUHANO JAJCE, REZINA DIMLJENEGA SIRA, ČRN KRUH, ČAJ

 

 

ŠOLSKA PREHRANA

 

Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo Zakon o šolski prehrani (Ur.l. RS, št. 3/2013) in Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Jela Janežiča.

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šola za vse učence obvezno organizira malico, učenci se v šoli lahko prijavijo tudi na kosilo. Cena prehrane za šolsko leto 2023/24: malica stane 1,10 EUR in kosilo stane 3,05 EUR za mlajše učence in 3,12 EUR za starejše učence. Plačilo se poravna po položnici.

MALICA poteka v učilnicah od 9.10 do 9.40. V šoli gresta malico iskat dežurna učenca v OŠ Ivana Groharja, jo razdelita ter ob koncu odmora odneseta posodo. Na dislocirane enote gasilskega doma, Sožitja, Kapucinskega samostana, Zavoda za šport, vrtca Najdihojica ter prostore bivše vojašnice malico dostavijo iz Sloresta.

KOSILO: Večina učencev kosi v prisotnosti strokovnega delavca v jedilnici Sloresta. Ta je zadolžen tudi za spremstvo do jedilnice. Kosilo za mlajše skupine na dislociranih enotah gasilskega doma in Zavoda za šport poteka na lokacijah, ter za učence s težko in težjo motnjo v šoli, kosilo je razdeljeno v razredu. Kosilo traja od 12.30 do 13.30.

V skladu z odločbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih financ subvencioniranje šolske prehrane ureja pristojni Center za socialno delo. Glede na Zakon za uravnoteženje javnih financ od 1.9.2012 dalje učencem splošna subvencija za malico ne pripada več avtomatično, temveč se subvencionira samo socialno najbolj ogroženim. Vse subvencioniranje šolske prehrane ureja center za socialno delo.

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom. Prijava se vloži na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite tudi v šoli, in se hrani do konca šolskega leta. Šolsko prehrano se lahko kadarkoli prekliče.

Dolžnosti učenca oziroma staršev, ki nastopijo z oddajo prijave:

– spoštovanje pravil šolske prehrane,

– plačevanje prispevkov,

– pravočasno odjavljanje obrokov,

– če se obroka pravočasno ne odjavi, starši kljub subvenciji plačajo polno ceno obroka

– sporočanje sprememb (v roku 30 dni).

ODJAVA MALICE IN KOSILA

Malica in kosilo se lahko odjavita do 7:30 tekočega dne v tajništvo 04 506 14 11 ali v obrazcu Odjava prisotnosti učenca na spletne strani šole.

Učenci, ki so od pouka odsotni zaradi aktivnosti, ki potekajo v imenu šole, so odjavljeni s strani šole (npr. športna, kulturna in druga tekmovanja ter srečanja).

Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena obroka, to velja tudi v primeru subvencionirane šolske prehrane.  

Naročen obrok, ki ni bil prevzet, smiselno razdelimo med ostale učence.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO

Šola med učenci in njihovimi starši v obliki ankete enkrat letno preverja zadovoljstvo s šolsko prehrano.

Še naprej se bomo trudili zagotavljati zdrave, polnovredne in kvalitetne obroke.

 

(Skupno 28.616 obiskov, današnjih obiskov 75)
Dostopnost