Skoči na glavno vsebino

Spoštovani učenci, starši in učitelji, prisrčen pozdrav v šolskem letu 2012/2013!

Potrudili smo se, da učenke in učence v šoli čakajo dobri pogoji za pouk in življenje na šoli. Med počitnicami so potekala tekoča vzdrževalna in obnovitvena dela. Šola je na novo opremljena s širokopasovno internetno povezavo, nova sta oba glavna vhoda. Renovirali smo prezračevalni sistem na telovadnici in drugih prostorih šole. Obnovili smo tudi osnovno opremo v atriju, kjer se učenci in učitelji veliko zadržujejo. Z zeliščnim vrtom, katerega obdelujemo že dve leti  in sadnim drevjem, ki smo ga posadili, se je atrij spremenil v pravo učilnico na prostem. Vrtiček bomo razširili, do konca oktobra pa v njem načrtujemo obnoviti igrala, ki so že dotrajana.

Ravno ob zaključku prejšnjega šolskega leta je šola prejela glavno nagrado nacionalnega odbora Eko šole za najboljšo eko akcijo. Tako so se učenci treh razredov sredi junija podali na Eko tabor v Kekčevo deželo. Poleg tega so si učenci pod vodstvom učiteljev prislužili še nagrado za najboljšo akcijo ozaveščanja javnosti. Vse to, predvsem pa, ker so učenci tako zavzeti, je dalo vsem novega zagona. V središču eko programa bo v šolskem letu 2012/13 varčna raba energije in učenje samooskrbe. Pri tem bomo s pridom izkoristili novo sončno elektrarno, katere otvoritev je bila v juniju in že prej omenjeni vrt. Odpadke želimo spremljati od zibke do zibke in s tem usmeriti pozornost na trajno reševanje problema odpadnih materialov.

V letošnjem šolskem letu bomo posebno pozornost namenjali odnosom med učenci in med učenci ter odraslimi. Izpeljane bodo različne aktivnosti. Pri pouku in drugi organizaciji dela bo poudarek na skupinskem delu in individualizaciji. Pri ti. aktivnih metodah učenja, vsak sodeluje po svojih najboljših močeh, kar je zagotovilo, da se učenec največ nauči in hkrati pridobi na socialnem področju. Učimo se strpnosti, sprejemanja različnosti, socialnih kompetenc in postajamo bolj enakopravni in dejavni člani družbe. Učenci bodo sodelovali pri aktivnostih, ki temeljijo na pogovoru z drugimi o svojem delu, zapisih, razumevanju tega, kar povedo, naredijo, zapišejo drugi in kar drugi so. Tudi temu sta namenjeni dve novosti in sicer projekt Mirno morje in program Usposabljanja za življenje in delo. Projekt Mirno morje je omogočil Rotary club Škofja Loka, namenjen je starejšim učencem. Njegova vrednost je v pridobivanju pozitivnih življenjskih izkušenj v elementu morja, pa tudi v enakopravnem izvajanju dejavnosti vseh udeležencev. Usposabljanje za življenje in delo je namenjeno najstarejšim učencem šole. Povezava z okoljem se tu kaže v iskanju iz izkušanju zaposlitvenih možnosti v šoli in domačem okolju vseh občin iz katerih prihajajo učenci, zato je sodelovanju z lokalnimi skupnostmi velikega pomena.

Eno glavnih del šole še naprej zavzema povezovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju izvajanja dodatne strokovne pomoči. Le-ta narašča, s strokovnega vidika pa smo lahko zadovoljni, da se težišče dela usmerja na mlajše učence in na vzgojno-varstvene ustanove. Pomoč v tem obdobju je najsmotrnejša in prinaša trajne rešitve. Drugi del povezovanja je namenjeno inovativnim skupnim aktivnostim učencev.

V okviru nadstandarda bodo na šoli potekale logopedske obravnave. V razširjenem programu šole se boste učenci lahko udeležili različnih šol v naravi, interesnih in drugih dejavnostih. Z njimi uresničujemo dve glavni načeli šole, načelo vključenost vseh učencev v dejavnosti in načelo celostnega razvoja človekove osebnosti.

Želimo vam, da vam dejavnosti šole prinašajo nove izzive za trud in doseganje uspeha v življenju vsakega dne!

Ravnateljica

mag. Marjeta Šmid

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost