Skoči na glavno vsebino

USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE

V šolskem letu 2020/21 se je naša šola vključila v razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolji za 21. stoletje. Naloga bo trajala do septembra 2023. Podprta je s strani ZRSŠ.

Cilji razvojne naloge:

  • praksa, ki upošteva individualne potrebe, posebnosti, zmožnosti, … učenca,
  • širi spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja,
  • vključuje učence v sooblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa,
  • spodbuja medsebojno sodelovanje,
  • zagotavlja spodbudno učno okolje.

Razvojna naloga je naravnana tudi na profesionalni razvoj strokovnih delavcev:

UČITELJ UČITELJU UČITELJ

Če želimo spremeniti svojo prakso, potem se učimo skupaj z otroki, tako da:

  • razmišljamo o VIZ procesu, ki ga izvajamo, kako bi ga lahko spremenili/izboljšali/naredili bolj privlačnega,
  • razpravljamo, se posvetujemo, izmenjujemo izkušnje in načrtujemo skupaj s kolegi,
  • skrbimo za osebno dobrobit.

Potek dela v času trajanja razvojne naloge

AKTIVNOST  ČAS

Spletni seminar: Formativno spremljanje v podporo učenju.

Zaželeno je, da se seminarja udeležijo tudi drugi učitelji na šoli.

od novembra 2020 do

decembra 2020

Oblikovanje razvojnega načrta šole

(VODJA TIMA) in osebnih načrtov učiteljev (srečanje na daljavo).

od januarja 2021 do junija 2023
Kolegialne hospitacije – uporaba protokola (načrtno uvajanje FS)

od septembra 2021 do junija

2023

1x na 3 mesece se tim šole udeleži srečanja na drugi

šoli (ali pa sam organizira srečanje)-po modelu

od januarja 2021

do junija 2023

 

(Skupno 508 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost