Jedilniki

Datum Malica Kosilo
Ponedeljek, 22. 10. 2018 TUNE V OLJU, KORUZNA BOMBETA, PLANINSKI ČAJ Z LIMONO, SADJE BORANJA, KUS KUS, DOMAČI ČOKOLADNI PUDING
Torek, 23. 10. 2018  DOMAČE MASLO , MARMELADA, POL BEL KRUH, KAKAV, SADJE PIŠČANČJI PAPRIKAŠ, KVAŠENI ŽLIČNIKI, ML. ZELJE IN ZELENA SOLATA S ČIČERIKO; Z BUČNIM OLJEM
Sreda, 24. 10. 2018 MLEČNA KAŠA, KAKAVOV POSIP, KRUH, SADJE  JUNČJI ZREZEK V LOVSKI OMAKI, KMEČKI RŽENI SVALJKI, MEŠANA SOLATA (ZELENA S., ZELJE,); Z BUČNIM OLJEM
Četrtek, 25. 10. 2018  PURANJA ŠUNKA, REZINA PARADIŽNIKA, BIL PIRIN MEŠAN KRUH, ČAJ GOZDNI SADEŽI, SADJE PEČEN FILE LOSOSA, PIRE KROMPIR, KREMNA ŠPINAČA
Petek, 26. 10. 2018  POLNOZRNATA ŠTRUČKA, SKUTA S PODLOŽENIM SADJEM , SADJE PAŠTA FIŽOL, (KRUH), NARASTEK IZ EKO PROSENE KAŠE*-LP IN EKO JABOLK*-LP, HRUŠKOV KOMPOT

 

Datum Malica Kosilo
Ponedeljek, 5. 11. 2018 SIR EDAMEC, REZINA KUMARICE, OVSENI KRUH, ŠIPKOV ČAJ Z LIMONO, SADJE
Torek, 6. 11. 2018  ALJAŽEVA SALAMA, REZINA PARADIŽNIKA, ČRNA REZANA ŽEMLJA, ČAJ GOZDNI SADEŽI , SADJE
Sreda, 7. 11. 2018 MLEČNI RIŽ, KAKAVOV POSIP, KRUH, SADJE
Četrtek, 8. 11. 2018  MLEČNI NAMAZ S ŠUNKO, BIO OVENI KRUH Z LANOM, 100% JAGODNI SOK, SADJE
Petek, 9. 11. 2018 OSJE GNEZDO, KAKAV, SADJE

 

ŠOLSKA PREHRANA

Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo Zakon o šolski prehrani (Ur.l. RS, št. 3/2013) in Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Jela Janežiča.

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šola za vse učence obvezno organizira malico, učenci se v šoli lahko prijavijo tudi na kosilo. Cena prehrane za šolsko leto 2016/17: malica stane 0,80 EUR in kosilo 2,30 EUR. Plačilo je po položnici.

MALICA poteka v učilnicah od 9.20 do 9.40. Malico prineseta dežurna učenca, jo razdelita ter ob koncu odmora odneseta posodo v kuhinjo.

KOSILO: Učenci kosijo v prisotnosti strokovnega delavca v jedilnici Dijaškega doma. Ta je zadolžen tudi za spremstvo do jedilnice. Kosilo za PPVI traja od 12.30 do 13.15, za NIS pa od 13.00 do 13.45. Kosila za učence s težko in težjo motnjo ter za določene druge učence so pripeljana v šolo in razdeljena v razredu.

V skladu z odločbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih financ subvencioniranje šolske prehrane ureja pristojni center za socialno delo. Glede na Zakon za uravnoteženje javnih financ od 1.9.2012 dalje učencem splošna subvencija za malico ne pripada več avtomatično, temveč se subvencionira samo socialno najbolj ogroženim. Vse subvencioniranje šolske prehrane ureja center za socialno delo.

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom. Prijava se vloži na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite tudi v šoli, in se hrani do konca šolskega leta. Šolsko prehrano se lahko kadarkoli prekliče.

Dolžnosti učenca oziroma staršev, ki nastopijo z oddajo prijave:

– spoštovanje pravil šolske prehrane,

– plačevanje prispevkov,

– pravočasno odjavljanje obrokov,

– če se obroka pravočasno ne odjavi, starši kljub subvenciji plačajo polno ceno obroka

– sporočanje sprememb (v roku 30 dni).

ODJAVA MALICE IN KOSILA

Malico odjavljajo starši s telefonskim sporočilom v tajništvo. Malica in kosilo se lahko odjavita in sicer do 7:30 tekočega dne v PP na telefon 04 506 14 13 ali v tajništvo 04 506 14 11. Za en dan prej pa se prehrana odjavlja v tajništvu šole na telefon 04 506 14 11 do 13.00.

Učenci, ki so od pouka odsotni zaradi aktivnosti, ki potekajo v imenu šole, so odjavljeni s strani šole (npr. športna, kulturna in druga tekmovanja ter srečanja).

Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena obroka, to velja tudi v primeru subvencionirane šolske prehrane.  

Naročen obrok, ki ni bil prevzet, smiselno razdelimo med ostale učence.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO

Šola med učenci in njihovimi starši v obliki ankete enkrat letno preverja zadovoljstvo s šolsko prehrano. V mesecu aprilu 2013 so učenci skupaj s starši reševali anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano. Rezultate ankete si lahko ogledate tukaj.

Še naprej se bomo trudili zagotavljati zdrave, polnovredne in kvalitetne obroke.