Jedilniki

Datum Malica Kosilo
Ponedeljek, 22. 5. 2017 PURANJA ŠUNKA, REZINA KUMARICE, KORUZNA REZANA BOMBETA, ŠIPKOV ČAJ Z LIMONO, SADJE PURANJA RIŽOTA Z ZELENJAVO, MLADO ZELJE S KROMPIRJEM, Z BUČNIM OLJEM
Torek, 23. 5. 2017 MLEČNI NAMAZ, REZINA PAPRIKE, RŽEN KRUH, DOMAČ SADNI SOK, SADJE PANIRANA PIŠČANČJA KRAČA, PEČENA POLENTA Z ZELENJAVO, MEŠANA SOLATA
Sreda, 24. 5. 2017  OSJE GNEZDO, DOMAČ SADNI JOGURT, SADJE TELEČJA OBARA, AJDOVI ŽGANCI, EKO SKUTA*-LP S SMETANO IN SADJEM
Četrtek, 25. 5. 2017  RIO MARE PATE, BIO POLNOZRNAT KRUH, REZINA PARADIŽNIKA, ČAJ GOZDNI SADEŽI, SADJE ČUFTI V PARADIŽ. OMAKI, PIRE KROMPIR, ZELENA SOLATA S PARADIŽNIKOM
Petek, 26. 5. 2017  SIROVA ŠTRUČKA, SKUTA S PODLOŽENIM SADJEM, SADJE PAŠTA FIŽOL, (KRUH), DOMAČA SADNA TORTICA, DOMAČA LIMONADA

 

Datum Malica Kosilo
Ponedeljek, 29. 5. 2017 BIO HOT DOG , GORČICA, ČAJ GOZDNI SADEŽI, SADJE GOLAŽ, KMEČKI RŽENI SVALJKI, SLADOLED
Torek, 30. 5. 2017 ALPSKI TOPLJENI SIR, REZINA PARADIŽNIKA, PIRIN KRUH, JABOLČNI SOK, SADJE MUSAKA, MEŠANA SOLATA (ZELENA S., ML. ZELJE, MOTOVILEC); Z OLJČNIM OLJEM
Sreda, 31. 5. 2017 SUHA DOMAČA SALAMA, REZINA KUMARICE, ČRNA REZANA ŽEMLJA, KAKAV, SADJE RIBJI POLPET, PIRE KROMPIR, ZELENJAVNA PRILOGA (BABY KORENČEK, BROKOLI, CVETAČA)
Četrtek, 1. 6. 2017 DOMAČI NAMAZ, POLNOZRNAT KRUH, ŠIPKOV ČAJ Z LIMONO, SADJE
Petek, 2. 6. 2017 SKUTIN BUREK, NAVADNI JOGURT V TETRAPAKU, SADJE

 

ŠOLSKA PREHRANA

Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo Zakon o šolski prehrani (Ur.l. RS, št. 3/2013) in Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Jela Janežiča.

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šola za vse učence obvezno organizira malico, učenci se v šoli lahko prijavijo tudi na kosilo. Cena prehrane za šolsko leto 2016/17: malica stane 0,80 EUR in kosilo 2,30 EUR. Plačilo je po položnici.

MALICA poteka v učilnicah od 9.20 do 9.40. Malico prineseta dežurna učenca, jo razdelita ter ob koncu odmora odneseta posodo v kuhinjo.

KOSILO: Učenci kosijo v prisotnosti strokovnega delavca v jedilnici Dijaškega doma. Ta je zadolžen tudi za spremstvo do jedilnice. Kosilo za PPVI traja od 12.30 do 13.15, za NIS pa od 13.00 do 13.45. Kosila za učence s težko in težjo motnjo ter za določene druge učence so pripeljana v šolo in razdeljena v razredu.

V skladu z odločbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih financ subvencioniranje šolske prehrane ureja pristojni center za socialno delo. Glede na Zakon za uravnoteženje javnih financ od 1.9.2012 dalje učencem splošna subvencija za malico ne pripada več avtomatično, temveč se subvencionira samo socialno najbolj ogroženim. Vse subvencioniranje šolske prehrane ureja center za socialno delo.

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom. Prijava se vloži na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite tudi v šoli, in se hrani do konca šolskega leta. Šolsko prehrano se lahko kadarkoli prekliče.

Dolžnosti učenca oziroma staršev, ki nastopijo z oddajo prijave:

– spoštovanje pravil šolske prehrane,

– plačevanje prispevkov,

– pravočasno odjavljanje obrokov,

– če se obroka pravočasno ne odjavi, starši kljub subvenciji plačajo polno ceno obroka

– sporočanje sprememb (v roku 30 dni).

ODJAVA MALICE IN KOSILA

Malico odjavljajo starši s telefonskim sporočilom v tajništvo. Malica in kosilo se lahko odjavita in sicer do 7:30 tekočega dne v PP na telefon 04 506 14 13 ali v tajništvo 04 506 14 11. Za en dan prej pa se prehrana odjavlja v tajništvu šole na telefon 04 506 14 11 do 13.00.

Učenci, ki so od pouka odsotni zaradi aktivnosti, ki potekajo v imenu šole, so odjavljeni s strani šole (npr. športna, kulturna in druga tekmovanja ter srečanja).

Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena obroka, to velja tudi v primeru subvencionirane šolske prehrane.  

Naročen obrok, ki ni bil prevzet, smiselno razdelimo med ostale učence.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO

Šola med učenci in njihovimi starši v obliki ankete enkrat letno preverja zadovoljstvo s šolsko prehrano. V mesecu aprilu 2013 so učenci skupaj s starši reševali anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano. Rezultate ankete si lahko ogledate tukaj.

Še naprej se bomo trudili zagotavljati zdrave, polnovredne in kvalitetne obroke.