Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana in jedilnik

Datum Malica v šoli Kosilo Malica v dislociranih enotah
PONEDELJEK,
20.5.2024
LOSOSOV NAMAZ,

BIO OVSEN KRUH,

REZINE PARADIŽNIKA,

BEZGOV SOK

ZELENJAVNA KREMNA JUHA, PANIRANI PIŠČANČJI MEDALJONI, PRAŽEN KROMPIR, SESTAVLJENA SOLATA

 

MARMELADA, MASLO, ČRN KRUH, NAPITEK
TOREK,
21.5.2024
MLEČNI RIŽ,

KAKAVOV POSIP,

HRUŠKA

 

KOSTNA JUHA S FRITATI, GOVEJI STROGANOV, NONINA POLENTA Z AJDO, ZELENA SOLATA Z LEČO HRENOVKA, GORČICA, HOT DOG ŠTRUČKA, ČAJ
SREDA,
22.5.2024
PIŠČANČJA HRENOVKA,

ČRNA REZANA ŠTRUČKA,

GORČICA,

JABOLČNI SOK

 

PARADIŽNIK JUHA, GRADIŠČANSKI NARASTEK, RDEČA PESA

 

KORUZNI KOSMIČI, TEKOČI JOGURT

 

ČETRTEK,
23.5.2024
AJDOV ROGLJIČ Z OREHI,

BIO NAVADEN KEFIR,

BRUSNICE

 

ENOLONČNICA Z EKO STROČNICAMI, KRUH, ČOKOLADNI PUDING

 

 

ČOKOLADNI NAMAZ, KRUH S SEMENI, ČAJ
PETEK,
24.5.2024
TOPLJENI SIR,

RŽEN KRUH,

ŠIPKOV ČAJ,

JABOLKO

PREŽGANKA Z JAJCEM, EKO POLNOZRNATI POLŽKI S TUNINO OMAKO, ZELJE V SOLATI

 

ZELIŠČNI NAMAZ, POLBEL KRUH, ČAJ

 

 

ŠOLSKA PREHRANA

 

Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo Zakon o šolski prehrani (Ur.l. RS, št. 3/2013) in Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Jela Janežiča.

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šola za vse učence obvezno organizira malico, učenci se v šoli lahko prijavijo tudi na kosilo. Cena prehrane za šolsko leto 2023/24: malica stane 1,10 EUR in kosilo stane 3,05 EUR za mlajše učence in 3,12 EUR za starejše učence. Plačilo se poravna po položnici.

MALICA poteka v učilnicah od 9.10 do 9.40. V šoli gresta malico iskat dežurna učenca v OŠ Ivana Groharja, jo razdelita ter ob koncu odmora odneseta posodo. Na dislocirane enote gasilskega doma, Sožitja, Kapucinskega samostana, Zavoda za šport, vrtca Najdihojica ter prostore bivše vojašnice malico dostavijo iz Sloresta.

KOSILO: Večina učencev kosi v prisotnosti strokovnega delavca v jedilnici Sloresta. Ta je zadolžen tudi za spremstvo do jedilnice. Kosilo za mlajše skupine na dislociranih enotah gasilskega doma in Zavoda za šport poteka na lokacijah, ter za učence s težko in težjo motnjo v šoli, kosilo je razdeljeno v razredu. Kosilo traja od 12.30 do 13.30.

V skladu z odločbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih financ subvencioniranje šolske prehrane ureja pristojni Center za socialno delo. Glede na Zakon za uravnoteženje javnih financ od 1.9.2012 dalje učencem splošna subvencija za malico ne pripada več avtomatično, temveč se subvencionira samo socialno najbolj ogroženim. Vse subvencioniranje šolske prehrane ureja center za socialno delo.

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom. Prijava se vloži na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite tudi v šoli, in se hrani do konca šolskega leta. Šolsko prehrano se lahko kadarkoli prekliče.

Dolžnosti učenca oziroma staršev, ki nastopijo z oddajo prijave:

– spoštovanje pravil šolske prehrane,

– plačevanje prispevkov,

– pravočasno odjavljanje obrokov,

– če se obroka pravočasno ne odjavi, starši kljub subvenciji plačajo polno ceno obroka

– sporočanje sprememb (v roku 30 dni).

ODJAVA MALICE IN KOSILA

Malica in kosilo se lahko odjavita do 7:30 tekočega dne v tajništvo 04 506 14 11 ali v obrazcu Odjava prisotnosti učenca na spletne strani šole.

Učenci, ki so od pouka odsotni zaradi aktivnosti, ki potekajo v imenu šole, so odjavljeni s strani šole (npr. športna, kulturna in druga tekmovanja ter srečanja).

Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena obroka, to velja tudi v primeru subvencionirane šolske prehrane.  

Naročen obrok, ki ni bil prevzet, smiselno razdelimo med ostale učence.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO

Šola med učenci in njihovimi starši v obliki ankete enkrat letno preverja zadovoljstvo s šolsko prehrano.

Še naprej se bomo trudili zagotavljati zdrave, polnovredne in kvalitetne obroke.

 

(Skupno 29.423 obiskov, današnjih obiskov 48)
Dostopnost