Zaposleni

Podatki za šolsko leto 2017/2018

Vodstvo:

ravnateljica:
mag. Marjeta Šmid                                      marjeta.smid@os-jela-janezica.si
pomočnica ravnateljice:
Andreja Rihtaršič Mladenović              andreja.rihtarsic@os-jela-janezica.si

 Zaposleni:

Priimek in ime elektronski naslov Razporeditev Strokovni aktiv
Bastarda Božič Urša  ursa.bastarda@os-jela-janezica.si PP 6A PP VS
Bernik Meta  meta.bernik@os-jela-janezica.si logopedinja NIS  NS
Bončina Polona  polona.boncina@os-jela-janezica.si GUM, GVZ NIS VS
Brelih Humar Jana  jana.brelih.humar@os-jela-janezica.si DSP, OPB DSP
Brenkuš Urša  ursa.brenkus@os-jela-janezica.si GOS, DVZ, IV NIS  VS
Černe Maja  maja.cerne@os-jela-janezica.si DVZ, ROS, KZ PP VS
Dobnikar Milena PP 5A PP VS
Domazet Sonja  sonja.domazet@os-jela-janezica.si svetovalno delo, OPB NIS  NS
Federl Marjeta  marjeta.federl@os-jela-janezica.si OPB – NIS in PP DSP
Ferlinc Brezovar Irena  irena.ferlinc@os-jela-janezica.si 6.A NIS VS
Florjančič Ana  ana.florjancic@os-jela-janezica.si 5. r. NIS VS
Fras Dajana  dajana.fras@os-jela-janezica.si 7. r. NIS VS
Gorše Andreja  andreja.gorse@os-jela-janezica.si 1.r NIS NS
Hafnar Ana  ana.hafnar@os-jela-janezica.si DZT, ROS, NAR, DRU NIS VS
Jekovec Andraž  andraz.jekovec@os-jela-janezica.si ŠPO, GŠV, ŠR PP VS
Kejžar Vida  vida.kejzar@os-jela-janezica.si LUM, KRZ PP VS
Keše Vesna  vesna.kese@os-jela-janezica.si TIT, IV, OPB, JV NIS VS
Klemenčič Tonka  tonka.klemencic@os-jela-janezica.si 3. r. NIS NS
Klobučar Tadeja  tadeja.klobucar@os-jela-janezica.si PP4 PP VS
Klug Mojca  mojca.klug@os-jela-janezica.si 9. r. NIS VS
Koblar Mateja  mateja.koblar@os-jela-janezica.si 8. r. NIS VS
Kojzek Damjan  damjan.kojzek@os-jela-janezica.si PP 6B PP VS
Kos Maja  maja.kos@os-jela-janezica.si DSP, OPB DSP
Kožuh Anja  anja.kozuh@os-jela-janezica.si 2. r. NIS NS
Krašovec Urša  ursa.krasovec@os-jela-janezica.si DZT, IŽS, ŠPO PP VS
Krmelj Neža  neza.krmelj@os-jela-janezica.si PP 1 PP NS
Lavrinec Mateja  mateja.lavrinec@os-jela-janezica.si PP 4 PP VS
Leban Tina  tina.leban@os-jela-janezica.si PP 5B PP VS
Logonder Nina  nina.logonder@os-jela-janezica.si DSP, OPB DSP
Marenk Marija  marija.marenk@os-jela-janezica.si DSP,  OPB NIS in PP DSP
Mrak Andreja  andreja.mrak@os-jela-janezica.si 5. r. NIS VS
More Vesna  vesna.more@os-jela-janezica.si PP 3 PP NS
Podviz Gregor  gregor.podviz@os-jela-janezica.si računalničar
Prašnikar Irena  irena.prasnikar@os-jela-janezica.si SCPI NIS VS
Rebolj Barbara  barbara.rebolj@os-jela-janezica.si knjižničarka , OPB, NIS NIS  VS
Toš Melisa  melisa.tos@os-jela-janezica.si svetovalna služba
Šturm Ada  ada.sturm@os-jela-janezica.si svetovalna služba
Trampuš Šeruga Nataša  natasa.trampus@os-jela-janezica.si ŠPO, ŠZZ NIS VS
Uršič Tina  tina.ursic@os-jela-janezica.si 4. r., 3.B r. NIS NS
Valentinčič Petra  petra.valentincic@os-jela-janezica.si 6. B r. PP NS
Vovk Petra  petra.vovk@os-jela-janezica.si DSP,  OPB DSP
Vrhovnik Tina  tina.vrhovnik@os-jela-janezica.si DSP, OPB DSP
Zupančič Helena  helena.zupancic@os-jela-janezica.si PP 2 PP NS
Čufar Anja varuhinja
Jereb Tjaša varuhinja
Jesenovec Tanja varuhinja
Močnik Mojca varuhinja
Orešnik Nataša varuhinja
Šubic Mirjana varuhinja
Krvina Marjeta  marjeta.krvina@os-jela-janezica.si poslovna sekretarka
Jedrejčič Branko  branko.jedrejcic@os-jela-janezica.si hišnik
Potočnik Vlado hišnik
Kos Marica čistilka
Milaković Milka čistilka
Mizić Rahima čistilka
Rihtaršič Mladenović Andreja andreja.rihtarsic@os-jela-janezica.si pomočnica ravnateljice, OPB PP
Šmid Marjeta marjeta.smid@os-jela-janezica.si ravnateljica
Benedičič Maja porodniški dopust
Dolenec Jana  jana.dolenec@os-jela-janezica.si porodniški dopust
Košmelj Nika porodniški dopust
Tomšič Tanja porodniški dopust