Zaposleni

Podatki za šolsko leto 2016/2017

Vodstvo:

ravnateljica:
mag. Marjeta Šmid                                      marjeta.smid@os-jela-janezica.si
pomočnica ravnateljice:
Andreja Rihtaršič Mladenović              andreja.rihtarsic@os-jela-janezica.si

 Zaposleni:

Priimek in ime elektronski naslov Razporeditev Strokovni aktiv
Bastarda Božič Urša  ursa.bastarda@os-jela-janezica.si PP 5a PP VS
Benedičič Maja  maja.benedicic@os-jela-janezica.si PP 1 PP NS
Brelih Humar Jana  jana.brelih.humar@os-jela-janezica.si DSP, OPB DSP
Brenkuš Urša  ursa.brenkus@os-jela-janezica.si GOS, DVZ, IV NIS  VS
Dobnikar Milena PP 5b PP VS
Dolenec Jana  jana.dolenec@os-jela-janezica.si DSP, OPB DSP
Federl Marjeta  marjeta.federl@os-jela-janezica.si OPB – NIS in PP DSP
Ferlinc Brezovar Irena  irena.ferlinc@os-jela-janezica.si 6. r. NIS VS
Gorše Andreja  andreja.gorse@os-jela-janezica.si 2.+3. r. NIS NS
Hafnar Ana / Mrak Andreja  ana.hafnar@os-jela-janezica.si 5.r NIS VS
Kejžar Vida  vida.kejzar@os-jela-janezica.si LUM, KRZ PP VS
Keše Vesna  vesna.kese@os-jela-janezica.si TIT, IV, OPB, JV NIS VS
Klemenčič Tonka  tonka.klemencic@os-jela-janezica.si 3. r.
Klug Mojca  mojca.klug@os-jela-janezica.si 7. + 9. r.
Koblar Mateja  mateja.koblar@os-jela-janezica.si 1. r., OPB NIS NIS NS
Kojzek Damjan  damjan.kojzek@os-jela-janezica.si PP 6 PP VS
Kos Maja  maja.kos@os-jela-janezica.si DSP, OPB DSP
Košmelj Nika  nika.kosmelj@os-jela-janezica.si 4. r. NIS NS
Kožuh Anja  anja.kozuh@os-jela-janezica.si 2. + 3. r. NIS NS
Krek Anton  anton.krek@os-jela-janezica.si PP 6 PP VS
Lavrinec Mateja  mateja.lavrinec@os-jela-janezica.si PP 4 PP VS
Logonder Nina  nina.logonder@os-jela-janezica.si DSP, OPB DSP
Marenk Marija  marija.marenk@os-jela-janezica.si DSP,  OPB NIS in PP DSP
More Vesna  vesna.more@os-jela-janezica.si PP 3 PP NS
Podviz Gregor  gregor.podviz@os-jela-janezica.si računalničar
Prašnikar Irena  irena.prasnikar@os-jela-janezica.si 8. r. NIS VS
Rebolj Barbara  barbara.rebolj@os-jela-janezica.si knjižničarka , OPB, NIS NIS  VS
Tomšič Tanja  tanja.tomsic@os-jela-janezica.si logopedinja NIS  NS
Šturm Ada  ada.sturm@os-jela-janezica.si svetovalna služba
Trampuš Nataša  natasa.trampus@os-jela-janezica.si ŠPO, ŠZZ NIS VS
Valentinčič Petra  petra.valentincic@os-jela-janezica.si DVZ, RAS, IV PP NS
Vovk Petra  petra.vovk@os-jela-janezica.si DSP,  OPB DSP
Zupančič Helena  helena.zupancic@os-jela-janezica.si PP 2 PP NS
Čufar Anja varuhinja
Fireder Petra varuhinja
Jesenovec Tanja varuhinja
Orešnik Nataša varuhinja
Šubic Mirjana varuhinja
Mihalj Barbara  barbara.mihalj@os-jela-janezica.si računovodja
Krvina Marjeta  marjeta.krvina@os-jela-janezica.si poslovna sekretarka
Jedrejčič Branko  branko.jedrejcic@os-jela-janezica.si hišnik
Potočnik Vlado hišnik
Kos Marica čistilka
Milaković Milka čistilka
Mizić Rahima čistilka
Rihtaršič Mladenović Andreja andreja.rihtarsic@os-jela-janezica.si pomočnica ravnateljice, OPB PP
Šmid Marjeta marjeta.smid@os-jela-janezica.si ravnateljica
Krmelj Neža porodniški dopust
Klobučar Tadeja porodniški dopust
Vovk Petra porodniški dopust