Prvi šolski dan bo župan mag. Miha Ješe obiskal in pozdravil prvošolce. Predstavila se bo tudi vodja policijskega okoliša, ga Jasmina Gorenčič. Želimo vam vesel prihod v šolo na prvi šolski dan!